Close Menu

Stichting Ozanam 's-Gravenhage

Zuid-Holland

Speelgoedbeurs Den Haag

De Speelgoedbeurs Den Haag biedt speelgoed aan aan gezinnen die niet over de middelen beschikken om speelgoed voor hun kinderen aan te schaffen. De Speelgoedbeurs komt deze gezinnen op het spoor via de voedselbanken en de schuldhulpverlening.
Het uitdelen van speelgoed vindt tweemaal per maand plaats.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2016
1.500 euro
2015
750 euro

Nieuws