Close Menu

Stichting PerspeKtief

Zuid-Holland

PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. PerspeKtief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben. De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2018
5.000 euro
2017
500 euro
2015
500 euro

Nieuws