Close Menu

Stichting Voedselbank Gorinchem

Zuid-Holland

De Voedselbanken helpen mensen, die door omstandigheden niet in voldoende mate kunnen voorzien in hun primaire voedselbehoefte en verstrekken hen wekelijks een voedselpakket. In dat voedselpakket zitten levensmiddelen, die kwalitatief nog goed zijn, maar om de één of andere reden niet verkocht kunnen worden. De levensmiddelen worden ingezameld bij lokale winkeliers en bij het Distributie Centrum Rotterdam.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2018
250 euro
2016
500 euro

Nieuws