Close Menu

Voedselbank Hoeksche Waard

Zuid-Holland

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

In de Hoeksche Waard zijn ca 30 vrijwilligers bij de voedselbank actief, en die voorzien ca 120 gezinnen elke week van een voedselpakket.

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2020
487,85 euro
3.500 euro
2019
2.500 euro

Nieuws