Close Menu

Voedselbank Voorschoten

Zuid-Holland

De Voedselbank Voorschoten werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.

Wekelijks deelt de Voedselbank Voorschoten 30 pakketten uit.

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
1.000 euro
2020
1.000 euro