Close Menu

Welzijn Scheveningen

Zuid-Holland

Welzijn Scheveningen is er voor alle inwoners van Stadsdeel Scheveningen. De ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers en jongerenwerkers van Welzijn Scheveningen bieden vraaggericht individuele hulp aan inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
4.534 euro
2020
887 euro
2.500 euro
2019
1.640 euro