Close Menu

Voedselbank Zuidwest-Drenthe

Drenthe

 

De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in de regio helpen bestrijden. Zij gaan verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2018
5.000 euro