Close Menu

Stichting Leergeld Arnhem

Gelderland

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

De Stichting Leergeld Arnhem e.o. stelt zich ten doel om kinderen uit Arnhem en omgeving wel de mogelijkheid te bieden om mee te doen. Met bijvoorbeeld het verschaffen van een fiets of een computer of laptop om huiswerk te maken. Daarnaast ondersteunt Leergeld door -een deel- van de kosten op zich te nemen voor schoolkampen en -excursies en andere activiteiten. 
In voorkomende gevallen kunnen kinderen ook een beroep doen op Leergeld voor het lidmaatschap van een sportclub, muziekles of kunstzinnige vorming of scouting. 
Door lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een ‘normale’ deelname aan schoolactiviteiten wordt een mogelijk stempel voorkomen en de kans op een betere toekomst vergroot.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
50.000 euro
2018
12.500 euro
2017
2.000 euro
25.000 euro
2016
1.500 euro

Nieuws