Close Menu

Voedselbank Zuid- Limburg

Limburg

Wij ondersteunen mensen die te weinig inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien met een wekelijks voedselpakket.

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
7.500 euro