Close Menu

Stichting De Boodschappenmand Valkenswaard

Noord-Brabant

De Boodschappenmand Valkenswaard heeft het bestrijden van (verborgen) armoede als hoofddoel. Een ander doel is het tegengaan van verspilling. Ze verstrekken voedsel aan diegenen die tijdelijk een netto-besteedbaar inkomen hebben onder vastgestelde normen.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2019
2.836 euro