Close Menu

Stichting De Boodschappenmand Valkenswaard

Noord-Brabant

De Boodschappenmand Valkenswaard heeft het bestrijden van (verborgen) armoede als hoofddoel. Een ander doel is het tegengaan van verspilling. Ze verstrekken voedsel aan diegenen die tijdelijk een netto-besteedbaar inkomen hebben onder vastgestelde normen.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
1.500 euro
3.250 euro
1.250 euro
2020
2.439,25 euro
1.200 euro
2019
2.836 euro