Close Menu

Voedselbank Deurne

Noord-Brabant

Stichting Voedselbank Deurne zet zich in voor huishoudens in Deurne, Asten en Someren, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor niet meer in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Zij doen dit door levensmiddelen wekelijks te verzamelen om deze ook weer wekelijks aan te bieden aan armlastige gezinnen die voldoen aan de strenge normen om gebruik te kunnen maken van de Voedselbank. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
2.250 euro
2020
1.552,25 euro
2.750 euro
2017
2.500 euro

Nieuws