Close Menu

Voedselbank Deventer

Overijssel

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Voedselbank Deventer helpt wekelijks ruim 200 gezinnen met een voedselpakket.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
1.250 euro
2020
399,15 euro
2.000 euro
1.175 euro
2019
250 euro
2.500 euro
2.500 euro
2018
250 euro
3.327 euro

Nieuws