Close Menu

SchuldHulpMaatje Amersfoort

Utrecht

SchuldHulpMaatje Amersfoort is een initiatief van de Raad van Kerken Amersfoort als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. 
Professioneel opgeleide vrijwilligers helpen mensen die vastlopen met hun financiën. De vrijwilligers staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.

SchuldHulpMaatje Amersfoort geeft géén geld, dat helpt niet als je schulden hebt. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen bij de hulpvragers thuis om hen te helpen weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk; zij leren hoe iemand ook in de toekomst zijn financiële huishouding gezond kan houden. Hun onafhankelijkheid en tijd voor persoonlijke aandacht geeft vertrouwen en helpt mensen om hun problemen aan te pakken.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2018
250 euro
2017
1.250 euro

Nieuws