Close Menu

Stichting Urgente Noden Zoetermeer

Zuid-Holland

SUN Zoetermeer

Stichting Urgente Noden Zoetermeer zorgt ervoor dat niemand tussen wal en schip hoeft te raken. Met een gift voorkomen zij veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten, en verbeteren zij de kwaliteit van het leven omdat deze werkt als vangnet of springplank voor personen met urgente noden.

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
1.500 euro
2020
1.500 euro
2019
1.500 euro