Close Menu
26 september 2017
Stichting Leergeld Venray

Stichting Leergeld Venray

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 400.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Venray springt hierop in door te investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij.

Met de 2.500 euro van Stichting Armoedefonds kan Leergeld Venray 10 kinderen helpen met hun schoolkosten. 

Beneficianten