Close Menu
18 december 2017
Stichting SAM

Stichting SAM

Gezinnen met kwetsbare kinderen met het Downsyndroom, autistische stoornissen en aanverwante syndromen hebben vaak extra zorgen. Daar komt bij dat de zorgkosten hoog zijn en niet allemaal gedekt worden vanuit de zorgverzekeraar, WMO en pgb. Dat maakt dat een grote groep kinderen niet deel kan nemen  aan programma’s waar zij vaardigheden kunnen aanleren waardoor ze beter kunnen functioneren in de maatschappij. Stichting SAM helpt deze kinderen door middel van dier- ondersteunende therapie zodat de kinderen spelenderwijs hun communicatieve vaardigheden en concentratievermogen verbeteren.

Stichting Armoedefonds draagt  € 4.015,- bij aan de projecten ‘Met dieren leuker leven’ en ‘Paard & Go!’ zodat ook kinderen die in armoede opgroeien een kans krijgen in de maatschappij.

Beneficianten