Close Menu
3 april 2020
Coronacrisis

Coronacrisis

Mensen die leven in armoede zijn in deze crisistijd ontzettend kwetsbaar. Zij hebben geen buffer om op terug te vallen en soms ook geen familie of vrienden die kunnen helpen. Hoe komen zij deze onzekere periode door?

In Nederland leven veel mensen met financiële problemen, die nu nóg meer afhankelijk zijn van de ondersteuning van lokale hulporganisaties. Gelukkig zetten vele vrijwilligers zich dag en nacht belangeloos in om te zorgen dat we samen deze crisis doorkomen. Denk aan organisaties die voedsel verstrekken aan gezinnen die het enorm moeilijk hebben of laptops schenken aan de vele kinderen die nu noodgedwongen hun schoolwerk vanuit huis moeten maken. En de organisaties die opvang regelen voor dak- en thuislozen of een luisterend oor bieden aan mensen die er helemaal alleen voor staan. Maar denk ook aan de organisaties die klaar staan voor de mensen die tussen wal en schip vallen. Zij bekijken per situatie hoe ze gepaste noodzakelijke hulp kunnen bieden.

Laten wij voor deze strijders een steun in de rug zijn. Stichting Armoedefonds helpt lokale hulporganisaties om ervoor te zorgen dat zij hun belangrijke werk voort kunnen zetten. En daar kunt u ons nú bij helpen. Samen staan we sterk!

 

DONEER NU