Close Menu
17 januari 2017
Stichting Urgente Noden Groningen

Stichting Urgente Noden Groningen

Stichting Urgente Noden Groningen verleent giften wanneer er sprake is van een financiële urgente nood in individuele situaties. Het gaat bij SUN Groningen om een eenmalige bijdrage. De hulp is gericht op het oplossen van een crisissituatie waarna mensen in het reguliere hulpverleningstraject veder geholpen worden. De aanvragen zijn erg divers, van leefgeld om boodschappen te doen tot huishoudelijke apparatuur. Om mensen in deze urgente situaties te kunnen helpen vraagt SUN Groningen een bijdrage voor het noodbudget.

Stichting Armoedefonds steunt met een bedrag van 500 euro voor het noodbudget.

 

Beneficianten